Πρόσθεσε τη συντόμευση της web εφαρμογής app.kard.gr στην αρχική οθόνη του κινητού σου από τον Chrome, Opera, Edge οι οποίοι δημιουργούν αυτόματα την εφαρμογή για Android με προηγμένες δυνατότητες!

Η νέα καινοτόμα αυτή τεχνολογία παρουσιάστηκε το 2017 από τη Google ως Progressive Web Apps (PWAs) και εφαρμόζετε σε παγκόσμια web apps όπως το Instagram και πολλά άλλα.

Σε Android υποστηρίζονται ο Chrome, Opera, Edge.

Πρόσθεσε τη συντόμευση της web εφαρμογής app.kard.gr στην αρχική οθόνη του κινητού σου από τον Chrome, Opera, Edge οι οποίοι δημιουργούν αυτόματα την εφαρμογή για iOS με προηγμένες δυνατότητες!

Η νέα καινοτόμα αυτή τεχνολογία παρουσιάστηκε το 2017 από τη Google ως Progressive Web Apps (PWAs) και εφαρμόζετε σε παγκόσμια web apps όπως το Instagram και πολλά άλλα.

Σε iOS υποστηρίζονται ο Chrome, Opera, Edge.