Εάν η σάρωση δε λειτουργεί, απλά ζήτησε από τον ταμία να πληκτρολογήσει ο ίδιος τον αριθμό της κάρτας σου.


  Οι σύγχρονοι σαρωτές μπορούν να σαρώσουν οθόνες smartphone μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.


  Δυστυχώς, ορισμένα καταστήματα ακόμα χρησιμοποιούν παλαιότερους σαρωτές. Αυτοί οι σαρωτές δύσκολα σαρώνουν οθόνες smartphone.